(Norwegian)

Vilkår og betingelser

Levering:

Vi sender internasjonalt og nasjonalt. Når du velger å få maleriet tilsendt, vil det bli sendt til deg via standard valg av posttjeneste, med mindre vi har avtalt noe annet. Vennligst merk at fraktkostnader kommer i tillegg til kunstverkets pris. Vi tilbyr også kunsttransport direkte hjem til deg; ta gjerne kontakt for en tilpasset prisvurdering.

Hvis du bestiller flere varer samtidig, vil de pakket til  en enkelt forsendelse, og du blir kun belastet en gang for frakt. Det er ingen ekstra kostnader for håndtering eller fakturering.

Alternativt har du muligheten til å gjøre en avtale om å hente kunsten direkte fra atelieret, uten ekstra kostnad. 

Det påløper en 5% kunstavgift til BKH (Billedkunstnernes hjelpefond) for salg av kunstverk, i tillegg til de oppgitte prisene. Ingen andre gebyrer gjelder med mindre noe annet er oppgitt.

Rett til retur / angrefrist:

Våre retningslinjer følger gjeldende regler for forbrukerkjøp, inkludert Kjøpsloven, Forbrukerloven, E-handelsloven, Markedsføringsloven, Kredittkjøpsloven og Personopplysningsloven.

Betaling / Betalingsbetingelser:

Du har flere betalingsalternativer tilgjengelige. Du kan enkelt bruke Visa eller MasterCard gjennom vår auksjonsside, eller velge å få tilsendt en faktura. Hvis du foretrekker det, kan du også betale med VISA i personlig i galleriet når du henter kunstverket.

Personlig informasjon:

Du kan være trygg på at dine personlige data håndteres med den høyeste grad av fortrolighet og deles ikke med tredjeparter.

Teknisk informasjon:

Det er verdt å merke seg at noen kunstverk kan se litt annerledes ut i virkeligheten sammenlignet med deres digitale representasjon på en skjerm. Vi råder deg til å ta dette i betraktning når du kjøper kunst på nettet, spesielt hvis du ikke har hatt muligheten til å se kunstverket personlig på forhånd.

____________________________

(English)

Terms & Conditions

Delivery:

We ship worldwide as well as nationally within Norway. When you choose to have your painting shipped, it will be sent to you via postal service, unless we have agreed otherwise. Please note that shipping costs are in addition to the price of the artwork. We also offer art transportation directly to your doorstep; feel free to reach out to us for a customized quote.

If you order multiple items simultaneously, rest assured that we will consolidate them into a single shipment, and you will be charged only once for shipping. There are no extra charges for handling or invoicing.

Alternatively, you have the option to collect your art in person, free of charge, at the artist’s studio. Just schedule an appointment.

A 5% art fee is applied to support the BKH (Visual Artists’ Fund) for the sale of artworks, in addition to the listed prices. No other fees apply unless stated otherwise.

Right of Return / Withdrawal:

The policies adhere to the prevailing regulations governing consumer purchases, encompassing the Purchase Act, the Undertaking Act, the E-Commerce Act, the Marketing Act, the Credit Purchase Act, and the Personal Data Act.

Payment / Payment Terms:

You have multiple payment options available. You can conveniently use Visa or MasterCard, or opt for an invoice. If you prefer, you can also settle your payment with VISA in person when you collect your artwork.

Personal Information:

Rest assured, your personal data is handled with the utmost confidentiality and is not shared with any third parties.

Technical Information:

It’s worth noting that some artworks may appear slightly different in real life compared to their digital representation on a screen. We advise considering this when purchasing art online, especially if you haven’t had the opportunity to view the artwork in person beforehand.